De NGF is de snelst groeiende sportbond. De visuele identiteit van de bond liep echter flink achter. De NGF ontwikkelde een nieuwe huisstijl en benaderde Roops om een aansluitend presentatiesysteem in Powerpoint te maken.

Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van deze presentatie was dat de cijfers van de NGF inzichtelijk gemaakt moesten worden. De focus lag daarom op het zo optimaal mogelijk weergeven van data en informatie, op een heldere en verzorgde manier. Daarnaast was het van belang dat het systeem gebruiksvriendelijk zou zijn omdat er door veel mensen mee gewerkt zou gaan worden.

We keken wat nodig was om aan deze eisen te voldoen. Het resulteerde in twee gebruiksvriendelijke presentatie documenten: een ‘Uitgebreide Start Template’ en een ‘Presentatie Hulp handboek’. We verwerkten o.a. behulpzame grafieken, tabellen en infographics.

Hiernaast ziet u enkele slides uit de presentatie tijdens de Algemene Leden Vergadering